کنستانتره شترمرغ

آنالیز* کنسانتره 5 درصد EMO FEED  دوره آغازین

 

انرژی قابل متابوليسم

(کيلوکالری /کيلوگرم)

433

پروتئين خام

%

13/6

فسفر قابل دسترس

%

90/7

فیبر خام

%

96/1

کلسيم

%

68/18

سديم**

%

38/2

ليزين کل

%

87/0

متيونين کل

%

61/3

متيونين + سيستين کل

%

67/3

ترئونين کل

%

10/0

 

*آنالیز فوق بدون احتساب ماتریکس ولیو آنزیم­های استفاده شده در ساخت کنسانتره لحاظ گردیده است.

**میران سدیم موجود در کنسانتره معادل نیاز پرنده در جیره در نظر گرفته شده است. بدیهی است کنسانتره دارای نمک می­باشد.

 

آنالیز* کنسانتره 5 درصد EMO FEED دوره رشد و پایانی

 

انرژی قابل متابوليسم

(کيلوکالری /کيلوگرم)

477

پروتئين خام

%

13/6

فسفر قابل دسترس

%

87/6

فیبر خام

%

36/1

کلسيم

%

89/20

سديم**

%

38/2

ليزين کل

%

50/3

متيونين کل

%

41/2

متيونين + سيستين کل

%

45/3

ترئونين کل

%

07/0

 

*آنالیز فوق بدون احتساب ماتریکس ولیو آنزیم­های استفاده شده در ساخت کنسانتره لحاظ گردیده است.

**میران سدیم موجود در کنسانتره معادل نیاز پرنده در جیره در نظر گرفته شده است. بدیهی است کنسانتره دارای نمک می­باشد.

 

 

 

 

آنالیز* کنسانتره 5 درصد EMO FEED دوره نگهداری

 

انرژی قابل متابوليسم

(کيلوکالری /کيلوگرم)

494

پروتئين خام

%

82/7

فسفر قابل دسترس

%

20/6

فیبر خام

%

96/1

کلسيم

%

78/19

سديم**

%

38/2

ليزين کل

%

40/3

متيونين کل

%

03/1

متيونين + سيستين کل

%

09/1

ترئونين کل

%

1/0

 

*آنالیز فوق بدون احتساب ماتریکس ولیو آنزیم­های استفاده شده در ساخت کنسانتره لحاظ گردیده است.

**میران سدیم موجود در کنسانتره معادل نیاز پرنده در جیره در نظر گرفته شده است. بدیهی است کنسانتره دارای نمک می­باشد.

 

 

آنالیز* کنسانتره 5 درصد EMO FEED دوره فلاشینگ و تخمگذاری

 

انرژی قابل متابوليسم

(کيلوکالری /کيلوگرم)

760

پروتئين خام

%

46/12

فسفر قابل دسترس

%

23/7

فیبر خام

%

2/2

کلسيم

%

83/15

سديم**

%

38/2

ليزِين کل

%

20/5

متيونين کل

%

40/4

متيونين + سيستين کل

%

48/4

ترئونين کل

%

11/0

 

*آنالیز فوق بدون احتساب ماتریکس ولیو آنزیم­های استفاده شده در ساخت کنسانتره لحاظ گردیده است.

**میران سدیم موجود در کنسانتره معادل نیاز پرنده در جیره در نظر گرفته شده است. بدیهی است کنسانتره دارای نمک می­باشد.

 

 

 

توضیحات محصول:


کنسانتره 5 درصد 
EMO FEED اولین کنسانتره 5 درصد شتر مرغ در ایران می­باشد که زیر نظر برترین متخصصان تغذیه طیور  دانشگاه تهران فرموله شده است. جهت استفاده عملی از این محصول، متخصصان ما همراه کنسانتره جیره­های پیشنهادی را نیز ارائه می کنند. این کنسانتره ضمن تامین تمام نیاز مواد معدنی، ویتامینی و اسیدهای آمینه همراه جیره تمام نیاز انرژی و پروتئینی پرنده را نیز پوشش می­دهد. علاوه بر این با توجه به ترکیبات محرک رشد گیاهی و همچنین استفاده همزمان از بهترین پروبیوتیک­ها و پریبیوتیک­ها، سلامتی و زنده مانی پرنده را به بهترین شکل ممکن تامین می­کند که این مهم کمک موثری به تولید گوشت اورگانیک نیز خواهد کرد.

همانطور که می­دانیم تلفات بالای جوجه شترمرغ­ها در روزهای نخست پرورش همیشه یکی از از معضلات این صنعت بوده است. تجارب استفاده از این کنسانتره خصوصا بر روی جوجه های تازه متولد شده زنده­مانی بسیار بالا و شاخص را از این محصول به نمایش گذاشته است. به طوری که تلفات به زیر 5 درصد کاهش یافت.

مواد تشکیل دهنده این محصول شامل: دی ال  متیونین، ال  لیزین هیدروکلراید، پروبیوتیک، پریبیوتیک، مکمل ویتامینی و معدنی ویژه، ترکیبات محرک رشد گیاهی، منو و دی کلسیم فسفات، کربنات کلسیم و کنجاله سویا می­باشد.