دان  پلت گوشتی

به طور کلی مصرف دان پلت در کاهش ضریب تبدیل خوراک و افزایش راندمان واحد های مرغداری و افزایش هماهنگی گله موثر بوده و مزایایی ذیل را به دنبال دارد :

  •   افزایش رشد و بهبود راندمان تبدیل غذا                                                                                           
  • ژلاتینی کردن نشاسته موجود در ذرت و سویا
  • عاری بودن دان از هر گونه آلودگی قارچی و میکروبی
  • یکنواختی در رشد جوجه و افزایش هماهنگی گله
  • جلوگیری از هدر روی دان در حین حمل و نقل ، انبار و توزیع
  • توزیع یکنواخت و دسترسی برابر گله به مواد غذایی موجود در دان

 در افزایش کیفیت دان پلت سه نکته حائز اهمیت می باشد :

  1. فرمولاسیون
  2. مواد اولیه

3. فرآیند ساخت پلت

فرمولاسیون دان پلت کامل دان با استفاده از روش SID و نسبت ایده آل بین اسید ها ی آمینه و همچنین نسبت مناسب انرژی یه پروتئین فرموله شده است و احتیاجات جوجه گوشتی در سنین مختلف و دوره های مختلف پرورش را به طور کامل ار نظر اسید های آمینه ، پروتئین ، انرژی ، ویتامین ها و مواد معدنی تامین می کند .

در کنار فرمولاسیون مناسب استفاده از مواد اولیه مرغوب نیز بسیار مورد توجه می باشد . شرکت کامل دان همواره از بهترین مواد اولیه بازار جهت تولید پلت گوشتی به عنوان خوراک کامل این پرنده استفاده می کند .

در فرایند ساخت پلت از بروزترین و مجهزترین دستگاه و ابزارهای روز دنیا استفاده می شود .

از امتیازات ویژه خوراک پلت کامل دان عدم خیس شدن بستر می باشد زیرا علی رغم بالارفتن آب مصرفی به دلیل وجود مواد پیوند دهنده در پلت از جمله بنتونیت سدیک که خاصیت جذب آب بالایی دارد آب اضافی جذب شده و مشکل رطوبت بیشتر از بین می رود .
                                                   سرانه مصرف پلت کامل دان برای جوجه گوشتی راس 308 و  آربور آکرز پلاس 
سرانه مصرف دان آماده شرکت کامل دانسوپر استارتر
0 تا 7 
روزگی
پیش دان
8 تا 14 
روزگی
میان دان
15 تا 28 
روزگی
پسدان 1
29 تا 42
روزگی
پسدان 2
43 تا پایان
دوره
متوسط سرانه مصرف روزانه25-2452110185200
جمع مصرف17036015502600---
سایز ( قطر ) پلت ، میلی متر1/82344
شکل فیزیکیپلت - کرامبلپلتپلتپلتپلت
         میزان مصرف :
اعداد ذکر شده در جدول بالا ممکن است تحت تاثیر عوامل محیطی و پرورشی تغییر کند لذا پیشنهاد می گردد در جهت تعیین بهترین میزان مصرف با بهترین ضریب تبدیل با بخش خدمات مشتریان شرکت تماس حاصل نمایید .